Search site 

 
 

 

 

 

Quỹ Tương Trợ

 - -Quỹ Tương Trợ Tiền USD do Thầy Cô Nước ngoài đóng góp- - - - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của cô Triệu Thị Thuận ( USA )-500- -500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của thầy Dương Ngọc Sum ( USA )-200- -700  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của chị Nguyễn Hữu Hạnh K12 ( USA )-100- -800  - 

 -03/05/2009-Chi hổ trợ khó khăn cho Nguyễn Chí Nhẩn K12- -100-700  - 

 -03/05/2009-Chi hổ trợ khó khăn cho Thầy Nguyễn Văn Lượm ( Vĩnh Long )- -100-600  - 

 -25/3/2009-Thu Tiền hổ trợ của Thầy Bùi Văn Giần ( USA ) giúp Anh Nhẩn-100- -700  - 

 -25/3/2009-Chi hổ trợ viện phí cho Bùi Văn Khuê ( Khóa 1 )- -100-600  - 

 -20/5/2009-Chi Thăm bệnh Anh Nguyễn Quốc Toàn ( Khóa 1 )- -50-550  - 

 -27/6/2009-Chi hổ trợ tiền thuốc Anh Nguyễn Chí Nhẩn ( Khóa 12 )- -50-500  - 

 -29/6/2009-Chi hổ trợ khó khăn cho Anh Lâm Hòa Chiếm ( khóa 2 )- -50-450  - 

 -25/7/2009-Chi hổ trợ tiền thuốc Anh Nguyễn Chí Nhẩn ( Khóa 12 )- -50-400  - 

 - -Tồn đến cuối ngày 25/7/2009-900-500-400 USD- 

 -18/8/2009-Ngày 18/8/2009 Quy đổi ra Việt Nam Đồng nhập chung vào Quỹ Tương Trợ  VN đồng- - - - 

 - -Tỷ giá   ===>  18.300 đ X 400 = 7.320.000 VN đồng- - - - 

QUỸ TƯƠNG TRỢ NĂM 2009

 

- -Tồn Cuối Ngày 31-12-2008 Mang Sang- - -13.709.500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của anh Phạm Vũ Hoà-K9 ( 100 USD quy ra VND )-1.750.000  - -15.459.500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của anh Vương Văn Minh K12-500.000  - -15.959.500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của chị Nguyễn Thị Kim Ngân K12-200.000  - -16.159.500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của chị Nguyễn Thị Lợi K5-2.000.000  - -18.159.500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền đóng góp của thầy cô và các anh chị Ngày 01-01-2009-4.892.000  - -23.051.500  - 

 -01/01/2009-Thu tiền hỗ trợ của cô Nguyễn Thị Danh-200.000  - -23.251.500  - 

 -01/05/2009-Chi hỗ trợ tiền thuốc cho anh Lâm Hoà Chiếm Khóa 2- -1.000.000  -22.251.500  - 

 -01/05/2009-Chi thăm bệnh anh Trần Văn Tân Khóa 8- -261.000  -21.990.500  - 

 -21/1/2009-Chi Thăm Gia Đình  Thầy Lượm-Vĩnh Long- -620.000  -21.370.500  - 

 -22/1/2009-Chi trợ giúp khó khăn A .Nguyễn Chí Nhẩn Lớp Nhị 10-Khóa 12- -1.000.000  -20.370.500  - 

 -22/1/2009-Thu tiền hổ trợ của Chị Trần Thị Được Khóa 7-200.000  - -20.570.500  - 

 -03/05/2009-Chi hổ trợ gia đình Thầy Lượm ( Sư Phạm Vĩnh Long )- -1.400.000  -19.170.500  - 

 -03/05/2009-Chi phí gởi Đĩa DVD Họp Mặt 2009 qua USA+Chi Phí  gởi tiền về V-Long- -129.000  -19.041.500  - 

 -25/3/2009-Chi hổ trợ tiền thuốc cho Anh Bùi Văn Khuê ( Khóa 1 )- -1.000.000  -18.041.500  - 

 -05/05/2009-Chi thăm bệnh Anh Phan Tấn Thời ( Khóa 4 )- -230.000  -17.811.500  - 

 -20/5/2009-Chi mua trái cây thăm bệnh Anh Nguyễn Quốc Toàn ( Khóa 1 )- -95.000  -17.716.500  - 

 -27/6/2009-Chi Phúng điếu-Vòng hoa Đám tang Cô Bùi Ngọc Diệp ( Khóa 12 )- -550.000  -17.166.500  - 

 -27/6/2009-Chi mua trái cây thăm bệnh Thầy Nguyễn Duy Linh- -110.000  -17.056.500  - 

 -29/6/2009-Chi thăm bệnh Anh Tô Quang Minh ( Khóa 8 )- -500.000  -16.556.500  - 

 -18/8/2009-Nhập phần tiền 400 USD quy đổi ra Việt Nam đồng ( Tỷ Giá 1,830,000 )-7.320.000  - -23.876.500  - 

 -02/09/2009-Chi Phúng Điếu-Vòng Hoa Đám Tang Anh Nguyễn Văn Sơn-K1- -580.000  -23.296.500  - 

 -09/09/2009-Chi Hổ Trợ Tiền Thuốc Cho Anh Đàm Quang Trung-K 12- -1.000.000  -22.296.500  - 

 -16/09/2009-Chi Phúng Điếu Đám Tang -Vòng Hoa Đám Tang Anh Đàm Quang Trung K 12- -580.000  -21.716.500  - 

 -19/09/2009-Chi Thăm Bênh Anh Vũ Cao Biền- K 8 Lần1- -315.000  -21.401.500  - 

 -22/09/2009-Chi Tiền Thuê Bao-Duy Trì Website Gia Đình SPSG ( 2009-2010 )- -5.000.000  -16.401.500  - 

 -15/10/2009-Chi Thăm Bênh Anh Vũ Cao Biền- K 8 Lần 2- -234.000  -16.167.500  - 

 -14/11/2009-Thu Tiền Lãi 4 Định Kỳ Năm 2009 Của Ngân Hàng-2.040.000  - -18.207.500  - 

 -14/11/2009-Thu Tiển Đóng Góp Cho Quỹ Tương Trợ Của Anh Biền-1.000.000  - -19.207.500  - 

 -14/11/2009-Chi đám tang anh Nguyễn Chí Nhẫn K12- -1.000.000  -18.207.500  - 

 -14/11/2009-Chi đám tang anh Hà Văn Cư - -500.000  -17.707.500  - 

 -26/12/2009-Chi thăm bệnh cô Tài- -400.000  -17.307.500  - 

 - -TỔNG CỘNG TỒN ĐẾN CUỐI NĂM 2009- - -17.307.500  - 

QUỸ TƯƠNG TRỢ NĂM 2010

-01/01/2010-Thu tiền hổ trợ GĐSP hải ngoại 100 USD- - -17.307.500  - 

 - -Thu tiền bán sách của GS Nguyễn Hữu Phước 100 USD- - -17.307.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của thầy Nguyễn Quý Bổng 50 USD- - -17.307.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của chị Nguyễn Hữu Hạnh K12 SPSG 100 USD- - -17.307.500  - 

 - - TỔNG CỘNG QUY DỔI RA TIỀN VN ĐỒNG            350 USD x 1828000 -6.398.000  - -23.705.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của anh Cao Sĩ Chính K 10 SPSG-2.000.000  - -25.705.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của thầy Nguyễn Duy Linh -500.000  - -26.205.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của GĐ SPSG ngày 1/1/2010 300ng x 20,000VND-6.000.000  - -32.205.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của chị Phạm Viết Nga K12-1.000.000  - -33.205.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ của chị Đặng Thị Phương Phi (Long An)-1.000.000  - -34.205.500  - 

 - -Thu tiền hổ trợ trong thùng-790.000  - -34.995.500  - 

 - -Chi tiền thăm bệnh chị Lâm thị Mai K7- -500.000  -34.495.500  - 

 - -Chi tiền mua quà cho ban GH trường SPSG và 4 thầy cố vấn- -1.500.000  -32.995.500  - 

 - -Chi tiền hổ trợ và quà tết cho thầy Lượm (Vĩnh Long)- -1.300.000  -31.695.500  - 

 - -Thu tiền 20Kg gạo Long An (4 bao= thầy Lượm 2 bao, GĐ Nhẫn, thầy Năng 1bao)-300.000  - -31.995.500  - 

 - -Chi thăm bệnh chị …. (K4)- -290.000  -31.705.500  - 

 - -Chi thăm viếng thầy Nguyễn Văn Thương (N.Trang)- -500.000  -31.205.500  - 

 - -Chi phúng điếu đám tang anh…. K11- -300.000  -30.905.500  - 

 - -Chi thăm thầy Huỳnh Văn Ngôn- -500.000  -30.405.500  - 

 - -Chi phúng điếu anh Nguyễn Kim Hùng (K1)- -500.000  -29.905.500  - 

 - -Chi hổ trợ chị Ao Thị Thời (K8)- -500.000  -29.405.500  - 

 - -Chi phúng điếu & vòng hoa anh Bùi Thế Chưởng K9- -700.000  -28.705.500  - 

 -01/07/2010-Chi thăm bệnh thầy Lượm (VL)- -1.000.000  -27.705.500  - 

 - -Chi tiền cước + tiền gửi trả DVD- -100.000  -27.605.500  - 

 -12/07/2010-Chi tiền thuê bao 1 năm trang web GĐ SPSG ( 2010-2011 )- -5.000.000  -22.605.500  - 

 - -Chi Hổ Trợ Anh Nguyễn Ngọc Phát ( K 10 )- -500.000  -22.105.500  - 

 

- 15-9-2010 - Thu Tiền Hổ Trợ Của Anh Trịnh Đình An ( K11 ) Hoa Kỳ - 100 USD

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Photobucket