Search site 

 
 

 

 

 

Thăm Thầy Lượm Vĩnh Long - Ngày 26-10-2010

                                   THÔNG TIN


Chuyến Đi Thăm Thầy Lượm - Vĩnh Long Ngày 26-10-2010

Gia Đình Sư Phạm Saigon, gồm Các Thầy Đoàn Viết Bửu-Nguyễn Duy Linh-Tô Minh Tín
Cùng các anh chị gồm Khóa 1 : Anh Vũ Viết Điềm...Khóa 4 : Chị Phạm Ngọc Hạnh...
Khóa 5 : Anh Vũ Ngọc Chuẩn..., Khóa 6 : Chị Võ Thị Thiên Nhan..., Khóa 8 : Anh Vũ Cao Biền...
Khóa 12 : Chị Lê Thị Tuyết Hồng, Chị Phạm Thị Nhiệm...
Ngày 26-10-2010 đã tổ chức chuyến đi thăm Thầy Nguyễn Văn Lượm ( Vĩnh Long )

 

 

 

 

 


Photobucket