Search site 

 
 

 

 

 

Hình Ảnh Ngày Họp Mặt Sư Phạm Saigon Hải Ngoại Ngày 24-7-2011

 

 

 

 

 

 
 

Tin Hải Ngoại - Họp Mặt Truyền Thống Gia Đình Sư Phạm Hải Ngoại 2010

Ngày Chủ Nhật 18-7-2010 - Gia Dình Sư Phạm Saigon Hải Ngoại với gần 80 cựu giáo sinh từ khóa 1 đến khóa 13 từ khắp nơi tụ về cùng các cựu Giáo Sư Dương Ngọc Sum, Nguyễn Tử Quý Họp Mặt Tryền Thống hằng năm Tại Hội Trường Summerset Sunrise-Westminster - California theo thông lệ hằng năm....xem tiếp tin trên nguoi-viet.com do Chị Lê Minh Phú ( Khóa 5 ) lược trích

Click here

Thông tin thêm trên website viendongdaily.com......Click here


Photobucket